ខិត្តប័ណ្ណផលិតផល

ទូទឹកកកជ្រៅ

ទូរទឹកកកពេទ្យ

ឧបករណ៍មន្ទីរពិសោធន៍

 • pdf1.png
  ប្រព័ន្ធផ្ទុកអាសូតរាវ
 • pdf1.png
  ម៉ាស៊ីនសម្ងួតបន្ទប់ពិសោធន៍
 • pdf1.png
  អាងងូតទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពទាប (ម៉ាស៊ីនត្រជាក់)
 • pdf1.png
  អ្នកផលិតទឹកកក Flake
 • pdf1.png
  CO₂ Incubator

គ្រឿងបន្លាស់

 • pdf1.png
  ការត្រួតពិនិត្យឥតខ្សែនៃវេទិកាពពកសីតុណ្ហភាព និងសំណើម